StorOslo Sikkerhetstjeneste
"GJØR TYVEN ARBEIDSLEDIG"

StorOslo Sikkerhetstjeneste ble etablert i 1991 og har siden den gang blitt store på hundetjeneste noe som er vår nisje i vaktmarkedet. Samtlige tjenestemenn/kvinner er satt opp med hund. Hundetjenesten består p.r. i dag av ca 30 ekvipasjer men vil i løpet av året bestå av ca 50. Instruktører kommer hovedsakelig fra forsvarets hundeskole, hvor de har arbeidet tidligere. Vi har i dag et nært samarbeide med utlandet for å utvikle hundetjenesten i takt med utviklingen av samfunnet for øvrig. StorOslo Sikkerhetstjeneste besto de to første årene av kun polititjenestemenn/kvinner men har etter hvert tynnet ut disse etter krav fra Oslo Politikammer. I stedet har vi fått inn personell som har sluttet i etaten samt personell med tyngre bakgrunn fra operativ tjeneste med hund. (ikke fra andre vaktselskaper)

At hundetjenesten er viktig ser vi forhold til hvor mange pågripelser som blir foretatt. Fra januar 1997 og frem til april hadde vi snitt tre pågripelser i uken. Dette var pågripelser gjort på fersk gjerning eller ferske spor. Klientellet som ble pågrepet ble overlevert politiet for videre behandling. Hunden med sine fantastiske egenskaper for å gjennomsøke et innv./utv. område for uvedkommende kan ikke sammenlignes med menneskets evne for å gjøre det samme. Ved demonstrasjoner har vi gjentatte ganger vist dette. Eksempelvis har vi hatt en demonstrasjon nylig der det ble sendt seks personer for å lete gjennom et anvist område/bygg etter tre bortgjemte personer. To ble funnet i løpet av en time. Den siste ble ikke funnet. Hunden fant den resterende etter ca halvannet minutt. I tillegg har vi den preventive effekten mot at uvedkommende tar seg inn på et område/bygg ved benyttelse av hund. Ved å se på våre referanser som alle har vakttjeneste med hund så nær som resepsjonstjeneste på dagtid gir dette en pekepinn på hvor funksjonsvennlig en hund er. Referanser er oppgitt av både stasjonære og mobile tjenester med hund. Ikke bare for utvendig bruk men i aller høyeste grad innvendig.


 

Byggeplassenes vaktselskap

Gjør tyven arbeidsledig

StorOslo Sikkerhetstjeneste
Etterstad, Oslo

E-Mail: storoslo@sikkerhetstjeneste.com
URL: http://www.sikkerhetstjeneste.com